Cercar en aquest blog

diumenge, 7 de gener de 2018

2017 confirma l'augment de temperatura

L'any 2017 segueix confirmant que ens trobem en un període d'escalfament climàtic amb tres anys seguits de sequera.
Registres de la ciutat de Barcelona (elaboració pròpia), projectats amb la temperatura mitjana anual des del 1900 fins al 2017 versus la mitjana base de 1981 a 2010 (considerada com a referència vàlida actualment). Com es pot veure, a partir de 1994 la temperatura es dispara clarament mantenint l'evolució a l'alça i destacant els dos darrers anys en què s'ha passat la barrera del 18º.
I aquesta tendència s'evidencia si ho analitzem per dècades on veiem com la mitjana de temperatura ha augmentat en 1,5º des dels anys 60 del segle passat fins a la dècada actual (gràfic d'elaboració pròpia).