Cercar en aquest blog

divendres, 15 d’octubre de 2021

El Salencar de Barruera


El Salencar 

El Salencar de Barruera és un embassament que rep les aigües de la Noguera de Tor, localitzat a la població de Barruera (Vall de Boí). Es tracta d'un espai de notable interès per la fauna, el bosc de ribera i la vegetació de zona humida que ha estat integrada a la Xarxa Natura 2000. En el bosc de ribera hi predomina la sarga o salenca (Salix elaeagnos ssp angustifolia) que ha donat el nom a l'indret "El Salencar", i en ell hi trobem entre d'altres: salzes, freixes de fulla gran i pollancres. Pel que fa a la fauna és important pels ocells migratoris que hi fan estades puntuals, pels diversos tipus d'ànecs així com pels peixos i amfibis diversos que hi viuen. Vegeu totes les imatges i els plafons informatius que hi ha.
.