Cercar en aquest blog

dijous, 5 de gener de 2023

Temperatura desfrenada i sequeres periòdiques

El 2022 ha superat tots els registres de temperatura mitjana anual superant en 2,1º la mitjana del període d'anys que va del 1981 al 2020 (considerat actualment com el de referència climàtica) en el cas de la ciutat de Barcelona i vàlid per a la resta de Catalunya. A Barcelona s'ha arribat el 2022 a una mitjana de l'any de 19,1º .
Totes les dades les tinc recollides en bases de dades i corresponen a la ciutat de Barcelona, i els gràfics són d'elaboració pròpia.

Aquesta temperatura tan disparada té un punt d'inici molt clar si analitzem el següent gràfic d'anomalia projectada des del 1900 al 2022 a la mateixa ciutat de Barcelona, on trobem a l'any 1994 a partir del qual l'anomalia sempre és positiva, llevat de tres petites excepcions, i ho és escandalosament l'any 2022.

Variacions de la temperatura mitjana dels anys compresos entre 1900 i 2022 en relació
a la mitjana de 17º del període 1981-2010. Aquesta variació assoleix un pic de 2,1º el 2022.

L'any 1994 va ser un any en què la forta calor a tot el país va ocasionar importants incendis amb 76.000 ha cremades, 62.000 de les quals van ser arbrades. Arribada la tardor, l'energia acumulada va ocasionar importants inundacions amb 9 víctimes mortals al Prelitoral i Litoral.

Sequeres sovintejades
Acompanyant aquesta anomalia, ens trobem en dos anys seguits de molt baixa precipitació fins al punt que està deixant secs els embassaments catalans. Tot i això, mentre la temperatura veiem que té un constant augment any rere any, la precipitació és molt irregular. En el gràfic que segueix podem veure les puntes de màxims i mínims on destaca la sequera del 2007-2008 en què es va arribar a només el 19,6% en la capacitat dels embassaments de la conca interna i l'actual del 2021-2022 que a final d'any és del 31,3% (l'important ús de les dessalinitzadores està evitant que torni a arribar al 20%), i això contrasta amb els 96,5% en què s'arribà el 2013 i el 97,6% del 2020 (temporal del Glòria).

Finalment, veiem en el proper gràfic quins han estat i estan essent els registres per dècades els quals corroboren el constant augment de temperatures i la irregularitat de les precipitacions.

Gràfica de l'anomalia de les precipitacions des de 1900 al 2022

Més informació relacionada elaborada per mi:
Posició personal sobre el canvi climàtic (2007)
Posició personal sobre el canvi climàtic (1990)

Resum de l'any 2022 del Servei Meteorològic de Catalunya

Jordi Gironès, gener de 2023

1 comentari:

Narcís Prat ha dit...

Jordi
Molt bona feina.
Et volia deixar un comentari, però no sé si al final ha quedat el comnetari al teu blog ja que em diu que no tinc permis.
Aqui te l'envio.
Hola Jordi, molt interessant. Un fet molt interessant és veure com s'omplen els embassaments. Segons penso jo abans s'omplien de forma més regular amb diferents pluges al llarg de l'any, ara en canvi depenen de grans pluges i temporals. La difderència entre abans(el teu informe del 1990) i ara és que al augmentar la temperatura hi ha més evapotranspiració i molta aigua que anava abans als embassaments ara es transpirada pels arbres. Examinar les sèries de cabals diaris de les estacions que te l'ACA a la cua dels embasaments segurament donaria molta llum sobre el tema, no només les entradesque minven (no només perquè plou menys sino per l'evapotranspiració) sino la irreeularitat de les entrades amb cabals de base més baixos i uns pocs episodis de grans crescudes. Les pluges de menys 20 litres serveixen per la vegetació però no per omplir els embassaments, abans una part d'aquestes plugges petites anàven als embassaments perquè la cobertura arbòria era menor.
Felicitacions per les teves anàlisi.